Om Arkitekturen

Arkitektur är att få funktion, ekonomi, normer och regler, gestaltning och konstnärliga värden att bli en byggbar helhet.

Arkitektur gör skillnad.

Vi vill arbeta nyskapande med respekt för tradition och historia.


Om projekt nu och i framtiden

Vi arbetar gärna i tidiga skeden med stadsplanering och utredningar.

Arbetsuppgifter och projekt kan variera mellan det stora och det lilla, båda lika intressanta.

Vi har lång erfarenhet av projektering inom olika typer av projekt.


Om arbetet på kontoret

Vi vill samverka med varandra och byta erfarenheter mellan discipliner, generationer och intresseområden för att lära oss mer och bli bättre.

Vi vill hålla samtalet och debatten om arkitektur levande.

Det måste vara tillåtet att ifrågasätta men budget och tider ska alltid hållas.

Det ska vara givande att arbeta.


Om samarbete

Sedan några år är Berndtsson arkitekter systerkontor med Cedervall arkitekter. Vi har ett nära samarbete och utnyttjar varandras resurser och kompetenser i projekt och inom administration.